Search:  Artist Album  Track   
Browse All by #   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   View All Artists - View All Albums
Genres
Dharmik
Shabad Kirtan
Dhadi Vaaran
Gurmat Veechar
Gurbani Uchaaran
Live Recorded
My Account
Username:
Password:
Remember me

[ Forgot Password? ]
[ Sign-Up! ]
Update Feeds

Sikh Sangeet RSS .91 Feed
Sikh Sangeet RSS 2 Feed
Sikh Sangeet Atom Feed

Track Shabad

This shabad has been sung by the following:
Title Artist Album Shabad Submitter
04 - Harjinder Singh - Poora Nyaon Kare Kartaar Harjinder Singh (Sri Nagar Wale) Prabh Toon Hi Dhiyaya nihang

 

This Shabad is by Guru Arjan Dev Ji in Raag Gauree on Pannaa 199

gauVI mhlw 5 ]
gourree mehalaa 5 ||
Gauree, Fifth Mehla:

grIbw aupir ij iKMjY dwVI ]
gareebaa oupar j khi(n)jai dhaarree ||
The bearded emperor who struck down the poor,

pwrbRhim sw Agin mih swVI ]1]
paarabreham saa agan mehi saarree ||1||
has been burnt in the fire by the Supreme Lord God. ||1||

pUrw inAwau kry krqwru ]
pooraa niaao karae karathaar ||
The Creator administers true justice.

Apuny dws kau rwKnhwru ]1] rhwau ]
apunae dhaas ko raakhanehaar ||1|| rehaao ||
He is the Saving Grace of His slaves. ||1||Pause||

Awid jugwid pRgit prqwpu ]
aadh jugaadh pragatt parathaap ||
In the beginning, and throughout the ages, His glory is manifest.

inMdku muAw aupij vf qwpu ]2]
ni(n)dhak muaa oupaj vadd thaap ||2||
The slanderer died after contracting the deadly fever. ||2||

iqin mwirAw ij rKY n koie ]
thin maariaa j rakhai n koe ||
He is killed, and no one can save him.

AwgY pwCY mMdI soie ]3]
aagai paashhai ma(n)dhee soe ||3||
Here and hereafter, his reputation is evil. ||3||

Apuny dws rwKY kMiT lwie ]
apunae dhaas raakhai ka(n)t(h) laae ||
The Lord hugs His slaves close in His Embrace.

srix nwnk hir nwmu iDAwie ]4]98]167]
saran naanak har naam dhhiaae ||4||98||167||
Nanak seeks the Lord's Sanctuary, and meditates on the Naam. ||4||98||167||

This translation is an updated version.

Page generated in : 0.039 seconds
| Sikh Sangeet | Sikh Sangeet Forum | Sikh Sangeet Gallery | Sikh Sangeet Uploader | Sikh Sangeet Blogs | Facebook Group | Twitter | iOS App | Android App | DholCutz Bhangra Radio | Punjabi Janta Chat Forum |